Гаражни врати

Гаражни врати

Здравината, функционалността и цветовото разнообразие са основните качества на Гаражните врати предлагани от Арена Бургас. Използват се за затваряне и защита на гаражи, офиси, магазини, заведения и много други. Изпитаните заключващи механизми гарантират Вашата сигурност и спокойствие.

Гаражни врати (ролетни)

 • произвеждат се от стабилен и сигурен алуми-ниев максиламел Н 77 х L 19 mm с полиурета-нов пълнеж и ламела H55
 • с високи шумо- и топлоизолиращи показатели;
 • отварят се тихо и лесно;
 • при отваряне заемат минимално вът-решно и външно пространство;
 • задвижване посредством двигател, управля-ван от бутон, система за централно управле-ние или дистанционно управление;
 • с ширина до 5 m и височина до 3,2 m. Позво-лява обща площ до 16 m2;
 • възможност за аварийно отваряне посред-ством UPS, манивела или жило;
 • за по-голяма сигурност при аварийна ситуа-ция може да се постави фотоклетка или до-лна греда с вграден сензор;
 • основните цветове са бял, кафяв, сив, златен дъб, орех и махагон, като съществува възмож-ност и за други разцветки, със срок на доставка 30 дни;
 • 10 години гаранция за материала.
 • По избор на клиента се предлагат няколко вида екструдирана алуми-ниева ламела: плътна, с прозорче и перфорация.Основни цветове са: бял, кафяв, сив, съществува възмо-жност за други разцветки , със срок на доставка.